THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN ROSISPORT:

1. Vietcombank – Trần Nhật Sang – 1018751237 – Chi nhánh Đông Hòa

2VÍ MOMO – Trần Nhật Sang – SĐT : 0937988510

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN : Tên khách hàng_SĐT đặt hàng 


Lưu ý: Nội dung Chuyển khoản là căn cứ để ROSISPORT lưu thông tin Bảo Hành sản phẩm cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp cần đổi size hoặc đổi mẫu. 

Khi nhận được chuyển khoản , ROSISPORT sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Khách hàng để xác nhận. Hàng đựơc ship đi trong ngày, khi chuyển hàng ROSISPORT sẽ gửi kèm bạn thông tin số vận đơn để cho khách hàng thuận tiện trong việc kiểm tra tình trạng đơn hàng và chủ động nhận hàng.